Zazimování bazénu

Zazimování bazénu

Bazén začneme zazimovat teprve tehdy, až klesne teplota vody pod 12 °C. Pokud bazén zazimujeme dříve, je nutné slabé chlorování pomocí dávkovače tablet, jinak může voda zezelenat.

 Solární plastové absorbéry doporučujeme zazimovat dříve než samotný bazén, aby je první mráz nepoškodil.

 Pro správnou přípravu bazénu na zimu, je vhodné vysát dno a stěny. Dále je potřeba důkladně proprat písek ve filtraci.

 Snížit hladinu vody v bazénu cca 10 - 20 cm pod spodní okraj trysek. Je-li protiproud níže než trysky, pak 20 cm pod jeho spodní okraj. Demontujeme nerezové schůdky.

Upravíme pH vody na hodnotu 7 a aplikujeme zazimovací přípravek.

Pokud je teplote vody vyšší jak 12 °C, tak je nutné dát do vody plovák a pomocí chlorových tablet ještě mírně chlorovat do té doby, než klesne teplota vody.

V technologii a potrubí nesmí zůstat voda. Potrubí je vyspádováno do bazénu nebo k filtraci. V některých případech je někde na trase odvodňovací jímka. V té je třeba povolit všechna šroubení či ventily a nechat je tak celou zimu. K odvodnění všech motorů včetně protiproudu slouží odvodňovací šrouby ve spodních částech předfiltrů. Každý pískový filtr má ve spodní části vypouštěcí šroub. Šesticestný ventil určen k praní filtru, nastavíme do jakékoliv mezipolohy, aby během dlouhé odstávky nedošlo k přilepení těsnění. Ve strojovnách, kde bude teplota pod bodem mrazu, doporučujeme demontovat manometr a vyklepat z něho vodu. Jinak dojde k jeho neopravitelnému poškození. Jsou-li na potrubí šroubení či šroubované záslepky, sloužící k odvodnění potrubí, povolíme je. V některých případech je toto řešeno povolením ventilu. Při montáži čerpadla v šachtě doporučujeme demontáž a uskladnění v suché a teplé místnosti, aby se zabránilo škodlivé kondenzaci. Vyčistit šachtu.

Ze skimmeru vyndáme košík a vložíme do něj zimní dilatační zátku do skimmeru.

Vymontujeme kloub trysky na bazénu a vyměníme ho za zátky. Do skimmeru vložíme dilatační plovák. Nachází-li se pod skimmerem jeho odvodňovací tryska, ta zůstane naopak otevřená. Během zimy nesmí hladina dosáhnout její úrovně (sníh, déšt), případně odpustíme vodu. Hladina vody nesmí také přesáhnout spodní hranu protiproudu.

Jako ochranu celého bazénu použijeme dilatační plováky, umístěné po celé úhlopříčce bazénu. V případě jejich nepoužití hrozí vydutí dna nebo stěn bazénu rozpínajícím se ledem, spaskliny mezi dnem a stěnou bazénu.