Bazénová čerpadla

 

 V tomto článku se pokusím popsat problematiku bazénových čerpadel. Doufám, že Vám tento článek pomůže při výběru vhodného bazénového čerpadla pro Váš bazén.

Při výběru vhodného bazénového čerpadla jsou důležité tyto parametry:

Maximální průtok čerpadla – udává se v m3/h a vyjadřuje maximální průtok vody čerpadlem při nulové výšce a nulovém odporu = samotné nezapojené čerpadlo. To znamená, že takového průtoku v bazénu nikdy nemůžete dosáhnout. Někteří prodejci uvádějí pouze maximální průtok čerpadla, ale výkon čerpadla záměrně neuvádějí.

Výkon čerpadla – jeden z nejdůležitějších ukazatelů.  Udává, jaké množství vody (v m3/h) čerpadlo přečerpá v dané výšce, většinou se udává ve výšce 8-10 metrů.

Maximální výtlačná výška – je výška, kam je schopné čerpadlo vyčerpat vodu. Čím výše čerpadlo čerpá vodu, tím nižší je průtok. Proto je v maximální výšce průtok téměř nulový.

Příkon – udává elektrický příkon v kW

Připojeníčerpadla – bazénová čerpadla pro privátní bazény mají většinou tyto typy připojení:

d32 mm a d38 mm pro napojení na bazénové hadice nebo d50 mm a d63 mm pro nalepení na PVC potrubí. U čerpadel o nižším výkonu je připojení na bazénové hadice o průměru d32 a d38 mm. U výkonnějších čerpadel je připojení na PVC potrubí d50 a d63 mm.

Napětí – napětí el.sítě, 230 V nebo 400 V

Maximální teplota vody – udává maximální teplotu čerpané vody, které může čerpadlo čerpat, tak aby nedošlo k poškození čerpadla.

Jak výkonné čerpadlo zvolit?

Odpovídající výkon čerpadla pro bazén se počítá následovně. Objem v m3 venkovního nezastřešeného bazénu se vydělí číslem 3 a výsledek se rovná výkonu v m3 čerpadla pro bazén. Objem v m3 zastřešeného nebo vnitřního bazénu se vydělí číslem 4 a výsledek se rovná výkonu v modpovídajícího čerpadla pro bazén.

Příklad: venkovní nezastřešený bazén 30 ma pro něj odpovídající čerpadlo o výkonu 10 m3/h.

Samozřejmě čerpadlo může mít i slabší výkon, ale je potřeba počítat s tím, že čerpadlo musí běžet delší dobu. Pokud ale nastane nějaký problém s kvalitou vody, nebo už voda např. zezelenala, tak je lepší pokud máte výkonnější čerpadlo.

Kolik opravdu čerpadlem přečerpáte vody?

Obecně platí, že čerpadlem přefiltrujete zhruba takové množství vody v m3/h, které odpovídá výkonu čerpadla v m3/h. Může to být ale jak více, tak i mnohem měně. Záleží na velkém množství faktorů, které ovlivní výsledné množství přefiltrované vody. Patří mezi ně zejména tyto – množství, zrnitost a znečištění písku, jak vysoko čerpadlo čerpá vodu, průměr, tvar a délka potrubí, počet ventilů a zapojených zařízení ve filtračním okruhu, jako jsou solární panely, tepelné výměníky, solonizační jednotky apod.

Uvedu jeden případ. Jeden náš zákazník měl neustále problém s kvalitou bazénové vody. Následně se zjistilo, že filtrace s čerpadlem je umístěna asi 15 metrů od bazénu a místo PVC potrubí byly použity bazénové vroubkované hadice d 32 mm. Na celý filtrační okruh byly ještě zapojeny bez odbočky 3 velké solární panely umístěné na střeše ve výšce asi 4 metry. Bazén měl 30m3 a čerpadlo výkon 5m3/h.  S takovým zapojením čisté vody v bazénu určitě nedocílíte.

Co bazénovému čerpadlu škodí

Zatopení vodou – většina bazénových čerpadel není určena pro použití pod vodou. Pokud dojde k zatopení motorové části čerpadla, může to znamenat jeho nenávratné poškození. Zvláště u slané vody je poškození vážné a nelze takové čerpadlo reklamovat.

Čerpání bez vody – konstrukce bazénových čerpadel je provedena tak, že některé jejich části musí být chlazené proudící vodou. Pokud je čerpadlo v chodu bez vody, určité části čerpadla se přehřejí, zdeformují se teplem a může dojít k netěsnosti mezi čerpadlovou částí a motorem. V takovém případě dochází ve většině případů ke ztrátě záruky na výrobek a neuznání reklamace.

Bc. Pavel Klimša

www.bazenyeshop.cz © 2014 všechna práva vyhrazena