1. Úvod
  2. NÁVODY, TIPY, RADY
  3. Úprava bazénové vody
Úprava bazénové vody

Před uvedením do provozu

Před napuštěním vody nutné bazén důkladně vyčistit od usazenin vodního kamene a organických nečistot. K tomu účelu nejlépe poslouží HCl a gelový čistič.

Po napuštění vody do bazénu

je nutné před použitím bazénové chemie nejprve změřit hodnotu pH a tvrdost vody. Pro stanovení hodnoty pH je vhodné použít BAZÉNOVÝ MINITESTER. Tvrdost vody změříme testerem DUKE T, popř. si ji zjistíme u dodavatele pitné vody. Na hodnotě pH bazénové vody je závislá účinnost většiny přípravků bazénové chemie. Je-li pH příliš nízké, dochází ke korozi kovových částí bazénu, blednou barvy plastů a fólií. Je-li naopak pH příliš vysoké, dochází vlivem vylučování vápníku ke kalení vody (může dojít k zanesení filtrace), snižuje se účinnost dezinfekce a může docházet k dráždění očí a pokožky. Ideální hodnota pH v bazénu je 6,8 - 7,2. Pokud hodnota pH je vyšší než 7,6, použijeme přípravek pH MINUS, druhý den znovu změříme hodnotu pH a celý postup opakujeme, dokud nebude pH v doporučovaném rozmezí. Je-li pH nižší než 6,8, použijeme přípravek pH PLUS a postupujeme jako u přípravku pH MINUS. V případě vysoké tvrdosti vody je vhodné použít Stabilizátor tvrdosti.

Použití bazénové chemie během sezóny

Pokud se používá bazénová chemie na bázi aktivního chloru používáme nejprve přípravek CHLOR START. Jestliže do 24 hodin po prvním zachlorování je koncentrace volného chloru zjištěná pomocí BAZÉNOVÉHO MINITESTERU nižší než 0,3 mg/l, přidáme další množství tohoto přípravku. Koncentraci chloru v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l pak udržujeme podle velikosti bazénu pomocí CHLOROVÝCH TABLET MAXI (200 g) nebo MINI (20 g). Tyto tablety se ve skimmeru průběžně rozpouštějí v průběhu 5 až 7 dnů, a tím uvolňují chlor potřebný k dezinfekci. Pokud klesne hodnota koncentrace chloru pod 0,3 mg/l, je bezpodmínečně nutné dodat novu dávku chlorového přípravku. Jako zdroje volného chloru je výhodné použít též KOMBI TABLETY, které zároveň působí proti řasám a obsahují v sobě vločkovač k odstranění zakalení vody. Je důležité zajistit, aby se tablety plynule rozpouštěly. Toho dosáhnete nejlépe tím, že dáte tablety na sítko do skimmeru bazénu. Při použití plováku je nutné použít větší množství tablet nebo zajistit větší proudění vody kolem plováku, bazénová chemie je tak účinnější. 

Při výskytu řas

bazénová chemie je proti řasám velmi důležitá. Řasy mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení bazénové vody včetně kluzkého a mazlavého dna a stěn bazénů. Voda může mít nepříjemný zápach. V takovém případě je vhodné použít vysoce účinný prostředek ODSTRAŇOVAČ ŘAS, jehož účinkem dojde k zahubení řas. Část mrtvých řas je zachycena na filtru, zbytek řas se odstraní vyvločkováním.
V teplém období, po dešti a při intenzivnějším používání bazénu, je vhodné jako preventivní opatření proti řasám použít CHLOR RAPID rychlorozpustné chlorové tablety.

Při výskytu zákalu

Při výskytu zákalu vody v bazénu se pokusíme nejprve zjistit jeho příčinu. Například při vysokém pH, které si můžeme ověřit testerem, dochází většinou k vysrážení mikroskopických částeček anorganických látek - v tomto případě pomůže úprava pH. Další zákaly mohou vznikat rozptýlením jemných mechanických nečistot nebo organických sloučenin - v tomto případě se doporučuje použití tekutého přípravku VLOČKOVAČ T, který způsobí shluknutí nečistot ve formě vloček. Ty se pak snáze zachytí na filtru nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud se mohou odstranit vysavačem nečistot. Pro perfektní účinek je nutné přepnout filtraci do polohy ODPAD a usazený kal ihned odsávat mimo bazén.
Lidské tělo během několika minut uvolní do bazénové vody obrovské množství bakterií, proto je vhodné se před použitím bazénu osprchovat. Při intenzivním používání bazénu a nedostatečném chlorování voda dostane mléčný nádech, který může být způsoben výskytem bakterií. Pozor na předávkování Vločkovačem!! Vysoké dávky Vločkovače nebo aplikace Vločkovače za nepřítomnosti mechanických nečistot vyvolá mléčné zakalení vody. Tento zákal se odstraní až ve chvíli, když se přebytečný Vločkovač vysráží s mechanickými nečistotami.

 

Chlorová bazénová chemie x kyslíková bazénová chemie

Jak chlorová bazénová chemie, tak i kyslíková bazénová chemie má své klady a zápory.
Chlorová bazénová chemie je finančně výhodnější (menší spotřeba, vyšší účinnost, levnější testování). Oproti tomu kyslíková bazénová chemie je naprosto bez zápachu, nedráždí oči.
Chlorové a kyslíkové přípravky se nesmí používat společně. Při přechodu na jiný druh bazénové chemie je nutné cca 3 dny nepřidávat do vody žádnou chemie obsahující buď chlor nebo kyslík.


Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Vzhledem k velkému počtu nabídek je možné, že zboží evidované jakožto dostupné skladem nebude z důvodu vyčerpání zásob v době učinění konkrétní objednávky ze strany uživatele internetového obchodu již dostupné.

Adresa prodejny a sídlo firmy:

Čebín 183

664 23 Čebín

Brno - venkov

 

 

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 15:00-18:00

Sobota 9:00 - 12:00

Neděle ZAVŘENO

 

Kontakt:
Logo
www.bazenyeshop.cz
Pavel Klimša
8:00-18:00 h v pracovní dny
2008-2023 www.bazenyeshop.cz - všechna práva vyhrana